Sagraments

Baptisme

Se celebren el dissabte a les 13 o a les 17 h, segons calendari previst.

Cal fer la inscripció omplint els formularis que s’entreguen en el despatx parroquial, així com la documentació per a la preparació del baptisme.

La preparació es fa amb una trobada per pares i padrins un dimecres a les 20 h.

Primera comunió

La catequesi infantil té com a finalitat ajudar en la formació i en el creixement dels infants en la fe de l’Església, l’inseriment i participació en la comunitat cristiana i la vida cristiana.

Les seves activitats es realitzen entre els mesos d’octubre i maig. La catequesi està organitzada en dos cursos preparatoris per a la primera comunió, amb sessió setmanal per als infants (de dilluns a dijous, de 18 a 19 h) i trimestral per als pares (un vespre).

S’organitzen celebracions en els temps litúrgics forts i es participa activament a la missa familiar cada dissabte a les 18.30 h.

Les inscripcions es fan durant el mes de setembre, el dimarts i el dijous, de 18 h a 20 h.

Durant el curs s'atén a les famílies en el despatx parroquial el dimarts, de 18 h a 19 h.

Confirmació

La catequesi de confirmació, que segueix el programa Edge, de Life Teen, té com a finalitat ajudar els adolescents en la descoberta de Déu, la maduració espiritual i el compromís evangelitzador enmig del món, tot preparant-los per rebre el sagrament de la confirmació.

La catequesi s’organitza en sessions setmanals cada divendres a la tarda, als locals parroquial (C. Església, 5) i en convivències i trobades periòdiques distribuïdes al llarg del curs.

Matrimoni

Se celebra el divendres a la tarda i el dissabte al matí o a la tarda, segons horari convingut.

Cal fer la tramitació de la documentació en el despatx parroquial i aportar la següent documentació: fotocòpia del DNI, partida de baptisme (si no està batejat a la pròpia parròquia) i la partida de naixement.

La preparació es fa a través del curset organitzat pel CPM en quatre sessions (dimarts i dijous de 21 h a 22.30 h) precedides d'una reunió de presentació, i la trobada posterior amb el mossèn que presidirà la cerimònia.

Reconciliació

  • De dilluns a divendres: de 19.00 a 20.00 h.
  • Diumenges i festius: de 19.00 a 20.00 h.

Tota la informació sobre els columbaris a la Catedral: