Consells parroquials

Consell pastoral

Mn. Pascal Mwumvaneza

Adscrit

Mn. Fidel Catalán

Rector

Mn. Jacob Espín

Vicari

Mn. Fr. Xavier Aróztegui

Adscrit

Mn. Eduardo Pire

Diaca adscrit

Carme Romeu

Secretària

Jaume Rius

Secretari adjunt

Gna. M. Teresa Ortiz FC

Representant de les comunitats religioses

Jordi Simó

Membre del Consell d’Economia

Mercè Fernàndez

Responsable de catequesi d’infants

Elvira Armengol

Representant de Mans Unides

August Figueras

Representant dels joves

Oriol Vives

Representant dels joves

Josep Hernández

Representant de litúrgia

Enric Quera

Membre del CPM i de Càritas i representant en el Consell de l’Arxiprestat

Josep Ventalló

Representant dels matrimonis

Anna Jofresa

Representant dels matrimonis

Maria Vidal

Membre de la comunitat

Josep Palet

Membre de la comunitat

Consell d'economia

Mn. Fidel Catalán

Miquel Font

Jordi Simó

Enric Quera

Jordi Tomàs

Tota la informació sobre els columbaris a la Catedral: