Notícies

Horari durant el mes de setembre

Missa dies feiners: a les 8h, a les 12h i a les 20h.

Missa dissabte: a les 9h i a les 20h.

Missa diumenge: a les 9h, a les 10h, a les 12h, a les 13h(en castellà) i a les 20h.

Confessions: de dilluns a divendres de 19h a 20h, i diumenge de 10h a 13h, i de 19h a 20h.

Exposició del Santíssim: dijous de 18h a 20h.

Despatx parroquial: dimecres i divendres de 18h a 20h.

Tota la informació sobre els columbaris a la Catedral: