Notícies

Horari del mes d’agost

Missa els dies feiners (de dilluns a dissabte): a les 9 h i a les 20 h.

Missa els diumenges: a les 9 h, a les 12 h i a les 20 h.

Despatx parroquial: el dimecres de 18 h a 20 h al C. Església, núm. 5.

Festa Major de Terrassa

Amb motiu de la Festa Major de la ciutat de Terrassa, la Catedral ha organitzat els següents actes: Celebracions de la Missa: Missa de vigília

Mostra

Tota la informació sobre els columbaris a la Catedral: