Horaris de les celebracions

Celebració de l’Eucaristia a la Catedral:

 • Cada dia de dilluns a divendres:

  A les 8 h. (a les 9h en el mes d'agost)
  A les 12 h. (excepte agost)
  A les 20 h.

 • Dissabte al matí:

  A les 9 h.

 • Dissabte a la tarda:

  A les 18.30 h. Missa familiar (d’octubre a juny)
  A les 20 h. de vespre

 • Diumenges i festius:

  A les 9 h.
  A les 10 h. (excepte agost)
  A les 12 h.
  A les 20h h.

 • Celebració de la Reconciliació a la Catedral:

  De dilluns a divendres de 7 a 8 del vespre
  Diumenges de 7 a 8 del vespre
  Sempre que es sol·liciti a la sagristia i sigui possible

 • Altres actes:

  Pregària de Laudes: cada matí de dilluns a dissabte a 2/4 de 9 (excepte estiu)
  Pregària de Vespres: cada diumenge a les 7 de la tarda (excepte estiu)
  Exposició amb el Santíssim i Benedicció: cada dijous de 6 a 8 del vespre (excepte estiu)