Celebració de Tots Sants i dels Fidels Difunts

L'horari de les celebracions de la Solemnitat de tots Sants serà el segúent: missa de vigília el dia 31 d'octubre a les 20h.; misses del dia 1 de novembre a les 9h,  a les 10h, a les  12h. i a les 20h.

L'horari de celebracions de la Commemoració dels Fidels Difunts serà el següent: dia 2 de novembre missa a les 8h, a les 12h. i especialment a les 20h. en la que es pregarà pels difunts del darrer any.