Festa de la Presentació del Senyor

El dimarts 2 de febrer es celebra la Festa de la Presentació del Senyor.

L'horari de misses és a les 8h, a les 12h, i a les 20h, presidida pel Sr. Bisbe.

La normativa actual, atenent a la situació de pandèmia, fa que no hi hagi processó d'entrada amb els fidels. Cadascú, aiixí que arribi al temple, agafarà la candela, l'encendrà i es situarà en el seu banc. El mossèn beneirà les candeles a l'inici de la missa, sense aspersió amb l'aigua. La resta de la celebració serà com de costum.