Propostes per viure l'Any de Sant Josep

1.Promoure el coneixement de la figura de Sant Josep a partir de la lectura i reflexió de la carta apostòlica Patris Corde del papa Francesc.

2.Organitzar les conferències quaresmals per tal d’aprofundir en la figura de Sant Josep com a intercessor, suport i guia en temps de dificultat: el 17 i el 24 de març a les 19h.

3.Dedicar sessions de formació a la catequesi d’infants i d’adolescents i en els grups de joves i adults per presentar i aprofundir en la figura de Sant Josep.

4.Afavorir la devoció a Sant Josep a través de la difusió de les pràctiques dels set diumenges de Sant Josep (a partir del 31 de gener i fins el 14 de març, cada diumenge a les 19.45h) i la novena a Sant Josep (del 10 al 18 de març a les 19.45h).

5.Potenciar la pregària davant la imatge de Sant Josep i demanar la seva intercessió davant les necessitats i els mals que afligeixen la nostra societat.

6.Fomentar la devoció de les capelletes de la Sagrada Família a les llars de les famílies i demanar la seva protecció.

7.Solemnitzar d’una manera especial les festes de Sant Josep en les celebracions litúrgiques.