Horari de les celebracions a la Fase 2

Missa dies feiners: a les 8h, a les 12h i a les 20h.

Missa dissabte: a les 9h, a les 18.30h i a les 20h.

Missa diumenge: a les 9h, a les 10h, a les 12h, a les 13h i a les 20h.

Missa a Sant Francesc: dissabte a les 19h i les 20h, i diumenge a les 11h i les 12h.

Missa a Sant Jaume (Pla de Bonaire): diumenge a les 13h.