Celebració de Corpus

El dijous 11 de juny a les 18h el Sr. Bisbe beneirà la font de l'ou com balla a l'atri de la Catedral.

El diumenge 14 de juny a les 19h el Sr. Bisbe presidirà la Missa a la Catedral i la processó per l'interior del temple.