Inscripcions a la Catequesi

Cada dimarts i dijous de les 18h a les 20h a partir del dia 17 de setembre i fins a a final de mes a la Rectoria (C. Església núm. 1).

S'han d'inscriure els infants de 3 de Primària per fer el primer curs. La catequesi de primer serà el dilluns o el dijous de 18h a 19h.

Els infants que enguany faran el segon curs no s'han d'inscriure.