Horaris de la Catedral

Durant el mes d'agost l'horari de celebracions és:

- dies feiners: Missa a les 9h i a les 20h.

- despatx parroquial: dimecres de 18h a 20h.

 

A partir del dia 1 de setembre:

- dies feiners: Missa a les 8h, a les 12h i a les 20h.

- dissabtes: Missa a les 8h, a les 9h i a les 19.30h.

- diumenge: Missa a les 9h, a les 10h, a les 12h i a les 20h.

- despatx parroquial: dilluns, dimecres i divendres de 18h a 20h.

- Exposició del Santíssim: dijous a les 18h.