Pregària pels cristians perseguits

Seguint la crida del papa Francesc i la invitació del nostre Bisbe, el dijous dia 28 de maig de 2015 es farà a la Catedral una pregària pels cristians perseguits. L'horari serà:
- 18h- Exposició del Santíssim
- 19h- Pregària del Sant Rosari
- 20h- Missa