Santa Pasqua de Resurrecció

" El sentit més profund de la vida humana consisteix en experimentar la salvació de Déu en Crist, l'amor de Déu, i també en correspondre a aquest amor i compartir-lo amb els germans" (Mons. Saiz Meneses," Una Església samaritana per a un temps de crisi", 2015)
 
SANTA PASQUA DE RESURRECCIÓ 2015