Missa d'Acció de Gràcies pels màrtirs

El diumenge dia 20 d'octubre Mons. Saiz Meneses presidí la missa a les 20h. a la Catedral amb motiu de l'acció de gràcies pels màrtirs beatificats a Tarragona. Varen concelebrar Mons. Salvador Cristau, Bisbe auxiliar, diversos preveres i especialment Mn. Joaquim Meseguer, rector de Sant pere de Rubí,  el P. Josep M. Blanquet SF, en representació del P. General dels Fills de la Sagrada Família i el P. Bernabé Dalmau  OSBen representació de l'Abat de Montserrat. Dels 522 màrtirs beatificats hi ha 3 relacionats amb la parròquia del sant Esperit, i especialment el Dr. Josep Guardiet Pujol, rector del Sant Esperit entre els anys 1914 i 1916, el P. Jaume Puig Mirosa SF, nascut a Terrassa i batejat al Sant Esperit i el P.Angel Rodamilans Canals OSB, nascut a Sabadell i que fou organista i mestre de capella del Sant Esperit entre els anys 1915 i 1923. Els familiars d'alguns dels màrtirs foren presents també. En la seva homilia el prelat egarenc remarcà el testimoniatge dels màrtirs, que donaren la seva vida perdonant i estimant, i que són un veritable model per als cristians del tercer mileni, en el context de l'Any de la Fe.