La celebració de la Fe i els Sagraments

  • Preparació de Sagraments:

 

Els acollidors al Baptisme són un grup format per 5 matrimonis i un mossèn la finalitat dels quals és  acollir i oferir una formació i preparació adients als pares i padrins que sol·liciten el baptisme per als seus fills. La parròquia ofereix als pares i padrins dues sessions formativa els dimecres anteriors a la celebració del baptisme a les 20h.  a la Rectoria, en les que es tracta sobre la formació cristiana dels fills i la preparació de la celebració del baptisme.

 

El Centre de Preparació al Matrimoni (CPM) està format per 5 matrimonis i un mossèn. La seva missió és acompanyar les parelles de nuvis en el creixement del seu amor i de la seva fe a través del diàleg i el testimoni de vida matrimonial, i preparar-los per a rebre el sagrament del Matrimoni.  La parròquia organitza tres cursets de preparació a l’any de quatre dies de durada (dimarts i dijous de les 21h a les 22.30h.), precedides d'una reunió de presentació,  en el Centre Sant Esperit (C. Església Núm.5).

 

  • Litúrgia:

 

L’equip de monitors i animadors dels cants realitza un servei important en les celebracions litúrgiques, tot ajudant a la participació intensa, personal i comunitària i també a la celebració digna de la Fe en les diverses celebracions de la parròquia i de la Catedral.

 

La Schola Cantorum de Terrassa va ser creada l’any 1905 per fomentar la participació en el cant gregorià a les celebracions. Actualment participa en diverses celebracions a la  Catedral i a diòcesi, entre altres a la Dominica Laetare a la parròquia de  Sant Pere.

 

La Capella de Música de la Catedral  va ser creada l’any 2007 i participa en les celebracions solemnes de la Catedral al llarg de l’any.

 

El Grup de Lectors està format per totes les persones que col·laboren en la proclamació de la Paraula de Déu a les misses. Periòdicament s’organitzen cursos de formació litúrgica i de lectura per a millorar-ne el servei.

 

L’Escolania parroquial forma i acompanya els infants en el servei a l’altar durant les misses i actes litúrgics. També te com a finalitat que els infants i adolescents que en són membres es formin en la vida cristiana i en el creixement en la fe.

 

El Servei d’Ordre és un grup de joves de la parròquia creat l’any 2006 i que col·labora en les celebracions litúrgiques de la Catedral, vetllant pel correcte ordre i desenvolupament de l’organització dels actes.

 

Els Voluntaris del temple és un grup de persones que acullen les persones al temple i el vetllen i vigilen cada matí de 9h. a 12h.

 

La Comissió de Corpus Christi organitza la festa del Corpus, que des de l’any 2005 es realitza pels carrers propers a la Catedral amb la processó amb el Santíssim  Sagrament. Hi col·laboren moltes entitats i grups que participen ornamentant les catifes florals per tot el recorregut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pietat i Confraries:

 

L’Adoració diürna és un grup de persones que es comprometen a fomentar la pregària d'adoració i a fer una hora de pregària davant el Santíssim a l'església de Sant Francesc cada dimecres, afavorint que moltes persones puguin entrar i resar una estona.

 

L’Apostolat de l’Oració és una associació de cristians present des de l’any 1885 i que fomenta la pregària diària a l’Església com a fonament de tota l’acció pastoral.  Distribueix la seva activitat a partir de les intencions de pregària que el Sant Pare proposa per a tota l’Església. Cada any organitza les festes del Sagrat Cor de Jesús i la de Jesucrist Rei de tot el món.

 

La Visita domiciliària de la Capella de la Sagrada Família segueix la intuïció formulada per Sant Josep Manyanet de fer present a cada llar la Sagrada Família de Natzaret. A la nostra parròquia hi ha més de 150 famílies que reben periòdicament la visita de la Capelleta, tot fomentant-ne la devoció i demanant la protecció per a cada família. Organitza cada any la festa de la Sagrada Família.

 

La Confraria del Sant Crist  va ser erigida l’any 1667 i actualment està formada per homes i dones que organitzen cada any la processó del Via Crucis el Divendres Sant pels carrers de la ciutat, recuperada des de l’any 2007, amb la imatge del Sant Crist i la Pietat.

 

 

 

 

La Confraria de la Mare de Déu del Roser va ser erigida l’any 1579 i és present a la parròquia des de l’any 1601 ocupant-se de l’atenció de la Capella del Roser i la promoció de la seva devoció, en especial la pregària del rosari. Actualment s’hi troba vinculada la Schola Cantorum de Terrassa i les seves activitats i organitza cada any la seva festa.

 

 

L’Agrupació de Pessebristes de Terrassa va ser fundada l’any 1943 i està vinculada a la parròquia. Organitza cada any l’Exposició de Pessebres als baixos de l’atri de la Catedral, el concurs de pessebres, diversos cursos de formació sobre pessebres i elabora diversos pessebres en llocs significatius de la ciutat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els Grups d’Oració Amistat són presents a la parròquia des dels seus inicis, l’any 1969. Actualment hi ha tres grups que es reuneixen mensualment per fomentar la pregària litúrgica i personal així com també la convivència i la fraternitat dels seus membres.

 

El Grup Mateu 18,19 és un grup de pregària d'intercessió per totes aquelles intencions que es demanin. Es reuneix els dilluns a les 19.15h al Cambril de la Mare de Déu de Montserrat, i també quinzenalment a les 11 h.