Consell d'Economia

El Consell d’Economia té com a finalitat fer el seguiment de la gestió econòmica de la parròquia per tal de posar tots els recursos necessaris al servei de l’evangelització. També vetlla pel manteniment i millora dels edificis i espais i la sensibilització de la comunitat parroquial en la responsabilitat compartida pel sosteniment solidari de l’economia parroquial i diocesana.

Actualment està formada per:

 

  • Mn. Fidel Catalán, rector.
  • Miquel Font.
  • Jordi Simó.
  • Enric Quera.
  • Jordi Tomàs.