Casaments

Es celebren el divendres a la tarda i el dissabte al matí o a la tarda.

Cal fer la inscripció en el despatx parroquial i aportar la següent documentació: fotocòpia del DNI, partida de baptisme (si no està batejat a la pròpia parròquia) i fotocòpia del llibre de família o de la partida de naixement.

La preparació es fa a través del curset organitzat pel CPM en quatre sessions i la trobada amb el mossén que oficiarà la cerimònia.