Baptismes

Es celebren habitualment el diumenge a la tarda, segons calendari.

Cal fer la inscripció omplint els formularis que s’entreguen en el despatx parroquial.

Hi ha una reunió preparatòria per pares i padrins el dimecres anterior a la celebració del baptisme a les 20h.